+48 77 542 12 75 info@novafakta.pl

Ochrona danych osobowych w enova365

Wiedza

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) to akt prawny mający zastosowanie od 25 maja 2018 roku. Określa nowe, ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych. Do zapisów rozporządzenia stosują się wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe. RODO jako dokument neutralny technologicznie nie określa wprost jakich środków należy użyć aby właściwie zabez-pieczyć dane. To administrator, mając informacje o ilości oraz kontekście przetwarzania, wdraża adekwatne do skali prowadzonego biznesu rozwiązania.

Zobacz też

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Od 1 stycznia 2019 r. nie będzie już wymagane prowadzenie papierowej teczki akt osobowych pracownika. Dokumentacja pracownicza w formie elektronicznej pozwala na obniżenie kosztów związanych z przetrzymywaniem dokumentacji w tradycyjnych magazynach. Dzięki technologii...

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy, obowiązkowy z punktu widzenia pracodawcy, a dobrowolny dla pracownika, system długotrwałego oszczędzania, którego celem jest gromadzenie dodatkowych środków pieniężnych na poczet przyszłych emerytur. Dowiedz się, jak przygotować...

Biuro księgowe
info@novafakta.pl
tel: +48 504 093 247
ul. Józefa von Eichendorffa 4
45-590 Opole
NIP: 754-32-66-071
REGON: 385321898
KRS: 0000824100